Cechy dobrego ziarna

Skup Malin 

Maliny są bardzo atrakcyjnym produktem. Co raz częściej zastępują w produkcji zboża. Bardzo ważną cechą dobrego ziarna jest połysk.
Brak jego znaczy, że ziarno albo jest stare lub też
źle przechowane.
Ziarno ma kształt jajowaty. Kształt ten nadaje
plewka, twarda, dość gruba, mało strawna i mało
pożywna. Proso mało dojrzałe, zielonkawe, jest
bardziej wydłużone. Lepiej dojrzałe ziarno, jest
trochę bardziej pękate, choć różnice nie są tak
znaczne, jak u innych zbóż. Ziarno właściwe, wewnątrz
plewki, jest zaokrąglone, owalne, o powierzchni
szorstkiej.
Ziarno prosa jest stosunkowo drobne. Czumiza
jest jeszcze drobniejsza.

Ciężar ziaren

Ciężar 1000 ziaren waha się dla prosa o wiesze
rozpierzchłej od 3,1 do 5,8 g, zaś prosa o zbitym,
kłosie od 1,7 do 3,2 g. Ciężar hektolitra
prosa o wiesze chorągiewkowej lub rozpierzchłej
waha się od 70 do 82 kg, a o wiesze zbitej,
od 65 do 78 kg hektolitr. Sprzedam pasternak prosto z pola. Obok prosa pasternak ma największą sprzedaż.
Tak proso właściwe, jak i czumiza,
są zwykle czyste, ponieważ bywają pielone.
Z tego powodu spotyka się w nim, raczej zanieczyszczenia
mineralne, jak grudki ziemi, kamuszki,
plewki i nasiona niedokształcone, puste. Zawartość
wilgoci wynosi około 15%. Przepisy giełdowe
nie przewidują prosa.
Wojsko prosa nie kupuje.
Uprawa gryki w Polsce jest dość znaczna. Ilość
ha pod gryką prawie cztery razy większa niż kukurydzy
lub prosa — prawie 3 razy większa niż
buraków cukrowych. Powierzchnia pod gryką waha
się ok. 300.000 ha rocznie. Za pięciolecie 1932
zniżyła się do 296.000, z czego 278.600 ha w gospodarstwach
poniżej 50 ha. Jak z tego zatem wynika,
jest to zboże drobnej własności.

Gryka uprawa

Gryka uprawiana była głównie na południo –
wschodzie Państwa. Trzy województwa: wołyńskie,
tarnopolskie, lubelskie, mają pod gryką więcej
niż połowę całej powierzchni. W komunikatach rolniczych widnieje, że kupię estragon świeży.  Na pierwszym
miejscu stoi woj. wołyńskie, (ponad 75.000 ha).
Na drugim — tarnopolskie (ok. 50.000), na trzecim
— lubelskie, (ponad 40.000 ha). Uprawiamy u nas głównie grykę, choć spotyka
się i tatarkę w mniejszych lub większych ilościach
jako domieszkę, a czasem, choć bardzo rzadko, jako
czysty siew.
Tatarka wyrasta większa, ale daje ziarno gorsze,
bo z goryczką, daje go mniej i nierówno dojrzewa.
W ziarnie łatwo ją rozpoznać, ponieważ
ma ziarno mniej kształtne, o brzegach wyraźnie
pofałdowanych, jak to można stwierdzić.