Drzewa owocowe

Myśląc o potrzebach pokarmowych
drzew, nawozimy pod warzywa nieco mocniej, niż gdyby
rosły same. Duże dawki nawozowe nie marnują się. Jeśli przebieg
atmosfery nie pozwoli wykorzystać warzywom nawozu,
pobiera to potem drzewo. Więc w ogóle ryzyko nawożenia
zmniejsza się przez współżycie drzew owocowych z warzywami.
Pośród warzyw tylko kukurydza wyrządza szkodę sadom.
Jest to bowiem roślina zbożowa.

Sprzedam cebulę

Niemal na tern samem miejscu z warzywami pod względem
korzystnego współżycia z sadem można postawić mieszanki
pastewne, jak: wyka, peluszka, bobik, cebula na sprzęt na zielono
na paszę dla zwierząt. Wprawdzie mieszanki pastewne wyparowują
wiele wilgoci z ziemi, ale okres ich rozwoju jest
krótki. Po ich sprzęcie natomiast gleba jest w doskonałej strukturze,
pulchna, przewiewna, byle ściernisko przeorywać natychmiast,
t. j, do wieczora podorać, co było za dnia skoszone
i wywiezione. Podorywka przerywa proces parowania. Mieszanki
pastewne dostarczają azotu i wiele resztek pożniwnych
do przyorania.

Gdzie więc warzywa nie mają ekonomicznego
uzasadnienia, mieszanki pastewne na zielono, lub wreszcie na
ziarno, są znakomitymi roślinami do uprawy między drzewami
owocowymi. Mieszanek na ziarno nie radziłbym. Przy dojrzewaniu
wyki, czy peluszki ziemia odsłania się, wysycha, skorupieje.
Bobik sprzątany na ziarno ocienia ziemię do końca lepiej
niż wyka i peluszka.
Wysoce szkodliwymi roślinami w sadach są zboża. Kupię jęczmień cieszy się dużym zainteresowaniem.  Praktyka
wykazała po wiele razy, że uprawa zbóż hamuje wzrost
drzew w widoczny sposób. Nie możemy tego objawu przypisać
wysuszeniu ziemi. Jak wiemy, rośliny kłosowe nie wykazują
dużego zapotrzebowania wody lub pobierania z gleby wiele pokarmów.

Zboże a wpływ na sad

Niektórzy podają zeskorupienie gleby przez zboża,
jako przyczynę złego współżycia w sadach. Istotnie, może być
wiele racji w tej hipotezie. Zboża źle ocieniają glebę, gdy nie są
uprawiane międzyrzędowo. Cena aronii w stosunku do zboża w tym roku jest taka sama. Jednak w mojej praktyce zboża
siane w szerokie rzędy, motykowane i wzruszane narzędziami
konnymi — hamowały wzrost drzew tak widocznie, że ślady
pozostawiały jeszcze po paru latach. Przypuszczam, że zgubny
wpływ zbóż na sady należy przypisać zatruwaniu gleby wydzielinami
korzeni.

Co do warzyw wieloletnich, to nieomal wszystkie dadzą się
uprawiać w sadach bez szkody, a więc rabarbar, szparagi, truskawki,
agrest, porzeczki. Zauważono jednak szkodliwy wpływ
malin. Potwierdza to Janson. Rośliny wieloletnie rolnicze nie
nadają się do uprawy w sadach. Może być tolerowana koniczyna
na jeden pokos.